Nhân viên là tài sản lớn nhất, là nền tảng của mọi thành công và là chìa khóa mở ra tương lai của ADC.  Nhân viên của ADC có đầy đủ năng lực, thiện chí lẫn khát vọng đóng góp cho công ty và chung tay vì sự phát triển của xã hội.

Văn hóa ADC

Bằng việc theo đuổi sát sao những giá trị nhân hòa về tinh thần đồng đội dựa trên nền tảng sự công bằng và tình thân hữu, chúng tôi đã tạo nên một ADC thống nhất; một sức mạnh tập thể được xây dựng từ sự đóng góp đa dạng của nhiều cá nhân khác nhau. Nhân hòa nghĩa là chúng tôi phát huy tối đa sức mạnh và tiềm năng của tổ chức bằng tinh thần đồng đội đúng nghĩa dựa trên những nguyên tắc công bằng, minh bạch và rõ ràng.
Ở ADC không có chỗ cho những ganh đua ích kỷ giữa các cá nhân hay giữa các bộ phận, mỗi cá nhân góp phần vào sự thành công của đồng nghiệp và đội nhóm, từ đó mang đến thành quả xuất sắc cho cả tập thể và bản thân.
Nhân hòa cũng có nghĩa là chúng tôi cởi mở; ADC hoan nghênh mọi ý tưởng tiên phong và phê bình mang tính xây dựng của mọi người, bất kể mức độ thâm niên hay chức vụ. Việc vận dụng nhất quán nhân hòa của chúng tôi vượt ra ngoài phạm vi nội bộ và bao trùm cả cộng đồng ADC từ gia đình các công ty thành viên, chi nhánh và đối tác.

Chế độ đãi ngộ

Ở ADC, tương lai định ra hướng đi cho hiện tại. ADC luôn nhìn vào tương lai thay vì quá khứ. ADC cố gắng hiểu rõ và đón đầu thay đổi. ADC không ngừng tìm tòi cải tiến mô hình kinh doanh, sản phẩm và các phương thức kỹ thuật. ADC tôn vinh và tưởng thưởng xứng đáng cho sự mạo hiểm đem lại thành công, đồng thời trân trọng những thử nghiệm thiết thực cho dù thất bại.
ADC hoan nghênh tinh thần chấp nhận thử thách hơn là tự mãn. Thành công trong tương lai của ADC sẽ dẫn dắt bằng những ý tưởng đột phá, kiến thức, công nghệ và nguồn lực mà không phân biệt nguồn gốc bên trong hay bên ngoài.

Đào tạo và phát triển

Bồi dưỡng con người là ưu tiên hàng đầu và là trách nhiệm của chúng tôi. Thu hút và tuyển dụng đúng nhân tài, những người hiểu và thấm nhuần giá trị cốt lõi, sẽ là nền tảng cho sự phát triển con người. Chúng tôi tin con người sẽ phát triển, trưởng thành qua việc đạt được thành quả công việc nên giao trách nhiệm và quyền hạn phù hợp với khả năng của mỗi người. Thông qua kinh nghiệm họ sẽ phát triển tối đa tài năng.
Cần có sự phản hồi và ghi nhận một cách kịp thời và chúng tôi tin đó là sự phát triển cá nhân. Nhân viên của chúng tôi có cơ hội để phát huy điểm mạnh và khắc phục điểm yếu. Như thế họ tự hào về bản thân và được tôn trọng bởi tính chuyên nghiệp.                     

Tập thể nhân viên ADC thấm nhuần những giá trị cốt lõi của công ty, không ngừng nâng cao kỹ năng và năng lực bản thân
để 
đóng góp hết mình vào sự phát triển của ADC và Mang đến Sự Tốt lành cho cộng đồng.