Thương hiệu Hàng đầu

Top Brands – Thương hiệu Hàng đầu Việt Nam 2015

Tổ chức Đánh giá Quốc tế Độc lập 

“Đổi mới sáng tạo” 2015

Đơn vị đồng hành cùng dự án
Hội HVNCLC

Cúp vàng thương hiệu Việt

Sản phẩm uy tín chất lượng
Lần thứ 2 – 02/09/2006

Thực hành sản xuất theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P

Chứng nhận GLOBAL G.A.P 

Lần thứ Nhất tại Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang, năm 2008

Chứng nhận GLOBAL G.A.P 

Tại Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang, năm 2015

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm – Ngành Gạo

Hệ thống các Nhà máy
Chế biến Lương thực ADC

Đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Hệ thống các Nhà máy
Chế biến Lương thực ADC

Đạt tiêu chuẩn ISO 22000:2005

Hệ thống các Nhà máy
Chế biến Lương thực ADC

Đạt tiêu chuẩn HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn)

Hệ thống các Nhà máy
Chế biến Lương thực ADC

Đạt tiêu chuẩn HACCP (Phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn)

Chứng nhận Hệ thống Quản lý An toàn Thực phẩm – Ngành Dược

Nhà máy Dược ADC đủ điều kiện An toàn Thực phẩm

Sản xuất Thực phẩm chức năng theo Quy định của Bộ Y tế

Hàng Việt Nam Chất lượng cao

Hàng Việt Nam
Chất lượng cao năm 2011
Danh hiệu
do Người tiêu dùng bình chọn


Hàng Việt Nam
Chất lượng cao năm 2011
Danh hiệu
do Người tiêu dùng bình chọn


Hàng Việt Nam
Chất lượng cao năm 2015
Danh hiệu
do Người tiêu dùng bình chọn


Doanh nghiệp hướng về Cộng đồng

Phát triển phong trào
Thể dục – Thể thao

Tỉnh Vĩnh Long, 2016Tài trợ Học bổng năm 2012

Tỉnh Long An, 2012Phát triển Phát thanh Truyền hình

Tỉnh Tiền Giang, 2011Thắp sáng Niềm tin cho
trẻ em nghèo hiếu học

Tỉnh Bạc Liêu, 2010Khuyến học, Khuyến tài,
Xây dựng xã hội học tập

Tỉnh Tiền Giang, 2011Gìn giữ văn hóa
truyền thống dân tộc

Tỉnh Sóc Trăng, 2010Phát triển Phong trào
Thể dục – Thể thao

Tỉnh Vĩnh Long, 2010Thắp sáng Niềm tin
cho Trẻ em nghèo hiếu học

Tỉnh Vĩnh Long, 2010Sản xuất và Chế biến gạo chuẩn GlobalG.A.P

Tỉnh Tiền Giang, 2009Khuyến học, Khuyến tài
cho trẻ em nghèo hiếu học

Tỉnh Long An, 2011Khuyến học, Khuyến tài
cho trẻ em nghèo hiếu học

Tỉnh Long An, 2009Phát triển Phong trào
Thể dục – Thể thao

Tỉnh Vĩnh Long, 2011