Xây dựng một Nền Nông nghiệp Bền vững

Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng sản phẩm

  • Giai đoạn 0 – 20 ngày sau sạ.
  • Giai đoạn đẻ nhánh (20 – 35 ngày)
  • Giai đoạn làm đòng (35 – 60 ngày)
  • Giai đoạn trổ – chín (60 – 90 ngày)

Quy trình chăm sóc cây trồng 

  • Quy trình chăm sóc cây lúa
  • Quy trình chăm sóc cây cam
  • Quy trình chăm sóc cây đậu phụng
  • Quy trình chăm sóc cây ớt
  • Quy trình chăm sóc cây cà phê
  • Quy trình chăm sóc cây tiêu

Quy trình tạo ra sản phẩm nông nghiệp ADC

Trước khi đưa đến tay người tiêu dùng, mỗi một sản phẩm nông nghiệp của ADC đều trải qua quá trình: Nghiên cứu mẫu trong phòng thí nghiệm, thử nghiệm ở vườn ươm và thực nghiệm ngoài cánh đồng. Sản phẩm sẽ được thử nghiệm trên nhiều giống lúa, nhiều loại cây trồng, nhiều vùng thổ nhưỡng và qua nhiều mùa vụ khác nhau. Nguyên tắc là nhằm bảo vệ mùa màng hữu hiệu, diệt trúng đích các loại sâu bệnh, dịch hại nhưng không gây ảnh hưởng đến các loài sinh vật có lợi khác.

Để có được một công thức chuẩn, phù hợp và một thành phẩm giúp diệt nấm bệnh, dịch hại trên cây cần một khoảng thời gian ít nhất 2 năm (6 vụ mùa), thậm chí có sản phẩm cần đến 5 năm để thực nghiệm.

Bộ phận R&D của ADC vẫn đã, đang và sẽ tiếp tục nghiên cứu để cải tiến chất lượng sản phẩm, để tạo ra những sản phẩm đã tốt sẽ còn tốt hơn nữa.

Nghiên cứu tạo ra công thức phù hợp
Thực nghiệm trong vườn ươm, nhà lưới
Thực nghiệm ngoài đồng qua nhiều mùa vụ
Công nghệ sản xuất phù hợp
Hệ thống phân phối chính hãng
Hỗ trợ nông dân tại đồng ruộng