Chương trình phát sóng

Gián điệp xóm Lở

Gián điệp xóm Lở

Nhà nông hội nhập. Tập 4: Gián điệp xóm Lở Thứ ..., .../.../.... Cô Nhựt làm gián điệp, đi rình nghe ông Ba và ông Toàn bàn về việc triển khai Cánh đồng Mơ ước. BBT Website ADC   Tin cùng chuyên...

Mật báo dang dở

Mật báo dang dở

Nhà nông hội nhập. Tập 3: Mật báo dang dở Thứ Năm, 23/03/2017 Sau khi đi được Mén tiết lộ thông tin về mô hình Cánh đồng Mơ ước, Bắc quay về mật báo ngay cho ông Nam và cô Nhựt về các lợi ích của mô hình này. Tuy nhiên, Bắc chỉ mới nắm được một phần thông tin về mô...

Mật báo “Cánh đồng Mơ ước”

Mật báo “Cánh đồng Mơ ước”

Nhà nông hội nhập. Tập 1: Mật báo “Cánh đồng Mơ ước” Thứ Hai, 20/3/2017 Xóm Củi và xóm Dừa đang triển khai một mô hình rất đặc biệt có tên gọi là “Cánh đồng Mơ ước”. Ông Nam, xóm Lở đứng ngồi không yên. Ông giao trọng trách cho cậu con trai đi thám thính việc triển...