Chương trình phát sóng

NNHN 2017, Tập 158: Thời điểm phun phòng rầy nâu

NNHN 2017, Tập 158: Thời điểm phun phòng rầy nâu

NNHN 2017, Tập 158: Thời điểm phun phòng rầy nâu Thứ Ba, 02/01/2018 40 ngày kể từ khi gieo sạ, trên ruộng lúa vẫn có rất nhiều thiên địch. Đội quân này sẽ giúp tiêu diệt đối tượng sâu cuốn lá nhỏ. Vì vậy, trong thời gian này, bà con không nên phun thuốc diệt sâu. Nếu...