Chương trình phát sóng

NNHN 2017: Nuôi chồi hữu hiệu, ức chế chồi vô hiệu

NNHN 2017, Tập 91: Nuôi chồi hữu hiệu, ức chế chồi vô hiệu Thứ Năm, 21/12/2017 Vào giai đoạn đẻ nhánh, vào khoảng 18 - 20 ngày sau sạ, cây lúa cần được bón thúc đợt thứ 2 với lượng phân cụ thể là bổ sung 40% lượng đạm và lượng lân còn lại. Ví dụ, tổng lượng đạm cho cả...

Kỹ thuật bón phân thời kỳ lúa đẻ nhánh

NNHN 2017, Tập 90: Kỹ thuật bón phân thời kỳ lúa đẻ nhánh Thứ Hai, 18/12/2017 Thêm một kỹ thuật để chăm sóc lúa có chồi to, chồi khỏe là cần phải bón thúc đợt 1 vào thời điểm khoảng 7 - 10 ngày sau khi gieo sạ -  thời điểm lúa đẻ nhánh. Thời điểm này, do đã sử dụng...