Chương trình phát sóng

NNHN 2017: Nuôi chồi hữu hiệu, ức chế chồi vô hiệu

NNHN 2017: Nuôi chồi hữu hiệu, ức chế chồi vô hiệu

NNHN 2017, Tập 91: Nuôi chồi hữu hiệu, ức chế chồi vô hiệu Thứ Năm, 21/12/2017 Vào giai đoạn đẻ nhánh, vào khoảng 18 - 20 ngày sau sạ, cây lúa cần được bón thúc đợt thứ 2 với lượng phân cụ thể là bổ sung 40% lượng đạm và lượng lân còn lại. Ví dụ, tổng lượng đạm cho cả...

Kỹ thuật bón phân thời kỳ lúa đẻ nhánh

Kỹ thuật bón phân thời kỳ lúa đẻ nhánh

NNHN 2017, Tập 90: Kỹ thuật bón phân thời kỳ lúa đẻ nhánh Thứ Hai, 18/12/2017 Thêm một kỹ thuật để chăm sóc lúa có chồi to, chồi khỏe là cần phải bón thúc đợt 1 vào thời điểm khoảng 7 - 10 ngày sau khi gieo sạ -  thời điểm lúa đẻ nhánh. Thời điểm này, do đã sử dụng...

Thiên địch giảm, sâu bệnh tăng vì sạ lúa quá dày

Thiên địch giảm, sâu bệnh tăng vì sạ lúa quá dày

NNHN 2017, Tập 166: Thiên địch giảm, sâu bệnh tăng vì sạ lúa quá dày Thứ Năm, 14/12/2017 Bà con ơi, khi sạ lúa chỉ nên sạ vừa đủ, đừng sạ dày nhé. Sạ dày sẽ gây nên rất nhiều hệ lụy. Trước tiên là tốn nhiều chi phí hơn cho việc mua giống. Khi sạ dày thì đồng thời...