Help 400SC – 150ml

Help 400SC – 150ml

Thuốc trừ bệnh cây trồng HELP 400SC – 150ml Muốn là được Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan trọng. Đặc trị Lem lép hạt trên lúa. Có cơ chế phòng trừ “đa tác động” giúp ngăn chặn nấm bệnh...
Help 400SC – 250ml

Help 400SC – 250ml

Thuốc trừ bệnh cây trồng HELP 400SC – 250ml Muốn là được Tác động cộng hưởng hoàn hảo của 2 hoạt chất trừ bệnh tiên tiến giúp phòng ngừa nhiều bệnh quan trọng. Đặc trị Lem lép hạt trên lúa. Có cơ chế phòng trừ “đa tác động” giúp ngăn chặn nấm bệnh...