Super Bu 60EC – 1 lít

Super Bu 60EC – 1 lít

Thuốc trừ cỏ Super Bu 600SC – 1 lít Không còn cỏ dại Không ngại chết mầm Có tính nội hấp mạnh, dùng để trừ cỏ tiền nẩy mầm. Trừ được nhiều loại cỏ quan trọng cho cây lúa. An toàn cho cây trồng, ít độc với người, cá. Sản phẩm cùng loại Sản phẩm cùng loại Hướng...