Winter 635EC – 100ml

Winter 635EC – 100ml

Thuốc trừ sâu Winter 635EC – 100ml Thuốc phổ rộng, trừ được nhiều loại côn trùng gây hại, đặc biệt là Rầy. Với 4 tác động: tiếp xúc, vị độc, lưu dẫn và xông hơi mạnh, diệt cả rầy cám lẫn rầy trưởng thành. Có cơ chế tác động độc đáo làm rầy chết nhanh, ngăn chặn...