chương trình quay số   –   ADC – Mang đến sự tốt lành

Thông báo kết quả quay số “ADC – Mang đến sự tốt lành” ngày 01/02/2021

Ngày 05 tháng 02 năm 2021

Công ty ADC xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng kết quả quay số trúng thưởng chương trình “ADC – Mang Đến Sự Tốt Lành” ngày 01/02/2021.

Công ty ADC xin trân trọng thông báo đến Quý khách hàng kết quả quay số trúng thưởng chương trình “ADC – Mang Đến Sự Tốt Lành” ngày 01/02/2021.

ADC Group