Chứng nhận công bố hợp quy sản phẩm Nông dược

Sản phẩm mì Rendang

Sản phẩm mì Rendang Vị Bò cay Rendang là tên một món thịt bò cay bắt nguồn từ nhóm dân tộc thiểu số Minangkabau ở Indonesia.Các thành phần của Rendang gồm có thịt (bò, dê, cừu,…),...