Cafe sángcùng CEO

Lịch trìnhhoạt động

06 giờ 00' - 08 giờ 00'

BUFFET SÁNG

Trang phục: Đồng phục nhân viên (Áo ADC, áo Thanh Sơn)
Địa điểm tập trung: Sảnh ăn resort.
07 giờ 30′: Di chuyển đến hội trường Padanus Resort.

08 giờ 00' - 11 giờ 00'

CAFE SÁNG CÙNG CEO

Trang phục: Đồng phục nhân viên (Áo ADC, áo Thanh Sơn).
Địa điểm tập trung: Hội trường của Resort Padanus.

11 giờ 00' - 14 giờ 00'

CHECK OUT KHÁCH SẠN

Ăn trưa, chia tay, kết thúc chương trình.

123456789123456

 Thông tin liên lạc

 .

Ms Trà (Trưởng ban tổ chức)
0902.385.866

Ms Thảo (Hỗ trợ tổ chức)
0904.572.183

Mr Thanh (Điều phối xe)
0913.873.131

error: Content is protected !!