[dipi_text_highlighter text_highlighter_prefix=”Cafe sáng” text_highlighter_text=”cùng CEO” text_direction=”block” stroke_color=”#00a84f” stroke_width=”3px” stroke_width_last_edited=”off|desktop” admin_label=”Title – Cafe sáng cùng CEO” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”#FFFFFF” all_text_font_size=”90px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_margin_tablet=”” custom_margin_phone=”” custom_margin_last_edited=”on|desktop” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_font_size_tablet=”45px” all_text_font_size_phone=”30px” all_text_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]
[/dipi_text_highlighter]
[dipi_text_highlighter text_highlighter_prefix=”Lịch trình” text_highlighter_text=”hoạt động” highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”inline” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” text_direction_tablet=”” text_direction_phone=”” text_direction_last_edited=”on|phone” admin_label=”Title – Lịch trình hoạt động” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”#00b1b0″ all_text_font_size=”45px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_font_size_tablet=”36px” all_text_font_size_phone=”33px” all_text_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]
[/dipi_text_highlighter]
06 giờ 00' - 08 giờ 00'

BUFFET SÁNG

Trang phục: Đồng phục nhân viên (Áo ADC, áo Thanh Sơn)
Địa điểm tập trung: Sảnh ăn resort.
07 giờ 30′: Di chuyển đến hội trường Padanus Resort.

08 giờ 00' - 11 giờ 00'

CAFE SÁNG CÙNG CEO

Trang phục: Đồng phục nhân viên (Áo ADC, áo Thanh Sơn).
Địa điểm tập trung: Hội trường của Resort Padanus.

11 giờ 00' - 14 giờ 00'

CHECK OUT KHÁCH SẠN

Ăn trưa, chia tay, kết thúc chương trình.

[dipi_text_highlighter text_highlighter_text=”123456789123456″ highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”block” highlight_animation_start_viewport=”100%” highlight_animation_duration=”0ms” highlight_delay_after_animation=”0ms” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” admin_label=”Drawing line” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”RGBA(0,0,0,0)” all_text_font_size=”35px” all_text_letter_spacing=”60px” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_letter_spacing_tablet=”18px” all_text_letter_spacing_phone=”0px” all_text_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” locked=”off”]
[/dipi_text_highlighter]

 Thông tin liên lạc

 .

Ms Trà (Trưởng ban tổ chức)
0902.385.866

Ms Thảo (Hỗ trợ tổ chức)
0904.572.183

Mr Thanh (Điều phối xe)
0913.873.131

error: Content is protected !!