V.I.P Votetiết mục hay nhất

Lưu ý: Đây là đặc quyền dành cho Ban lãnh đạo, khách mời đặc biệt, giá trị 01 vote = 10 vote cơ bản. Vui lòng không chia sẽ ngoài khu vực bầu chọn theo quy định.

End
 • Song ca: Tình ca trên lúa
  You Already Participated!
  25% 25% 1 / 4
 • Hài kịch: Muốn Là Được
  You Already Participated!
  0% 0% 0 / 4
 • Fashion Show
  You Already Participated!
  0% 0% 0 / 4
 • Tốp ca: Theo anh về Miền Tây
  You Already Participated!
  0% 0% 0 / 4
 • Nhóm ảo thuật
  You Already Participated!
  75% 75% 3 / 4
 • Nhạc kịch: Sức Khoẻ Tốt Lành Từ ADC
  You Already Participated!
  0% 0% 0 / 4

123456789123456

 Thông tin liên lạc

 .

Ms Trà (Trưởng ban tổ chức)
0902.385.866

Ms Thảo (Hỗ trợ tổ chức)
0904.572.183

Mr Thanh (Điều phối xe)
0913.873.131

error: Content is protected !!