[dipi_text_highlighter text_highlighter_prefix=”Tham gia bình chọn” text_highlighter_text=”tiết mục hay nhất” highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”block” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” text_direction_last_edited=”off|desktop” admin_label=”Title – Khoảnh khắc” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”#00b1b0″ all_text_font_size=”45px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_font_size_tablet=”36px” all_text_font_size_phone=”30px” all_text_font_size_last_edited=”on|desktop” locked=”off”][/dipi_text_highlighter]

End
 • Song ca: Tình ca trên lúa
  You Already Participated!
  8% 8% 121 / 1.4k
 • Hài kịch: Muốn Là Được
  You Already Participated!
  10% 10% 155 / 1.4k
 • Fashion Show
  You Already Participated!
  15% 15% 235 / 1.4k
 • Tốp ca: Theo anh về Miền Tây
  You Already Participated!
  20% 20% 304 / 1.4k
 • Nhóm ảo thuật
  You Already Participated!
  25% 25% 375 / 1.4k
 • Nhạc kịch: Sức Khoẻ Tốt Lành Từ ADC
  You Already Participated!
  21% 21% 324 / 1.4k

[dipi_text_highlighter text_highlighter_text=”123456789123456″ highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”block” highlight_animation_start_viewport=”100%” highlight_animation_duration=”0ms” highlight_delay_after_animation=”0ms” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” admin_label=”Drawing line” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”RGBA(0,0,0,0)” all_text_font_size=”35px” all_text_letter_spacing=”60px” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_letter_spacing_tablet=”18px” all_text_letter_spacing_phone=”0px” all_text_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” locked=”off”][/dipi_text_highlighter]

 Thông tin liên lạc

 .

Ms Trà (Trưởng ban tổ chức)
0902.385.866

Ms Thảo (Hỗ trợ tổ chức)
0904.572.183

Mr Thanh (Điều phối xe)
0913.873.131

error: Content is protected !!