[dipi_text_highlighter text_highlighter_text=”Khoảnh khắc” highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”inline” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” text_direction_tablet=”” text_direction_phone=”” text_direction_last_edited=”on|phone” admin_label=”Title – Khoảnh khắc” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”#00b1b0″ all_text_font_size=”45px” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_font_size_tablet=”36px” all_text_font_size_phone=”33px” all_text_font_size_last_edited=”on|phone” locked=”off”]
[/dipi_text_highlighter]
[dipi_text_highlighter text_highlighter_prefix=”Hình ảnh đang trong” text_highlighter_text=” quá trình cập nhật” text_highlighter_suffix=”Vui lòng truy cập lại sau” highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”block” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” text_direction_last_edited=”off|desktop” admin_label=”Title – Vui lòng truy cập bằng điện thoại” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”#00b1b0″ all_text_font_size=”27px” sufix_text_font_size=”21px” sufix_text_line_height=”4.5em” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” locked=”off”][/dipi_text_highlighter]
[dipi_text_highlighter text_highlighter_text=”123456789123456″ highlight_shape=”wave_2″ text_direction=”block” highlight_animation_start_viewport=”100%” highlight_animation_duration=”0ms” highlight_delay_after_animation=”0ms” stroke_color=”#0C71C3″ stroke_width=”3px” admin_label=”Drawing line” _builder_version=”4.9.4″ _module_preset=”default” all_text_font=”|800|||||||” all_text_text_align=”center” all_text_text_color=”RGBA(0,0,0,0)” all_text_font_size=”35px” all_text_letter_spacing=”60px” module_alignment=”center” custom_margin=”0px||0px||false|false” custom_padding=”0px||0px||false|false” all_text_letter_spacing_tablet=”18px” all_text_letter_spacing_phone=”0px” all_text_letter_spacing_last_edited=”on|desktop” locked=”off”]
[/dipi_text_highlighter]

 Thông tin liên lạc

 .

Ms Trà (Trưởng ban tổ chức)
0902.385.866

Ms Thảo (Hỗ trợ tổ chức)
0904.572.183

Mr Thanh (Điều phối xe)
0913.873.131

error: Content is protected !!