CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN NGƯỜI DÙNG

Cập nhật lần cuối: 19/10/2023

1. GIỚI THIỆU

Chào mừng bạn đến với Chính sách Bảo Mật Thông Tin Người Dùng cho tất cả các ứng dụng của ADC GROUP trong đó có ứng dụng “ADC Delivery 2020”, “ADC Sales” và các ứng dụng khác. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Chính sách này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng các ứng dụng của chúng tôi.

2. LOẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể thu thập các loại thông tin cá nhân sau đây từ bạn khi bạn sử dụng ứng dụng “ADC Delivery 2020”, “ADC Sales” và các ứng dụng khác của chúng tôi:

– Thông tin đăng ký: Số điện thoại, email dùng để đăng nhập vào phần mềm.
– Thông tin thiết bị: Chúng tôi có thể tự động thu thập thông tin về thiết bị bạn sử dụng để truy cập ứng dụng, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành, ID thiết bị, phiên bản ứng dụng và cấu hình thiết bị.

3. CÁCH CHÚNG TÔI SỬ DỤNG THÔNG TIN

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau khi bạn sử dụng ứng dụng “ADC Delivery 2020”, “ADC Sales” và các ứng dụng khác của chúng tôi:

– Cung cấp dịch vụ ứng dụng: Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân để cung cấp và quản lý dịch vụ ứng dụng cho bạn.
– Cải thiện trải nghiệm người dùng: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm người dùng, chẳng hạn như tùy chỉnh nội dung và gửi thông báo quan trọng.
– Liên hệ và hỗ trợ: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để liên hệ bạn và cung cấp hỗ trợ khi bạn yêu cầu.
– Nghiên cứu và phát triển: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để nghiên cứu và phát triển ứng dụng của chúng tôi, bao gồm việc cải tiến tính năng và chức năng.

4. BẢO VỆ THÔNG TIN

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và đã áp dụng biện pháp an ninh thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy thông tin cá nhân của bạn. Chúng tôi chỉ tiết lộ thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để tuân theo các quy định pháp lý hoặc để bảo vệ quyền, tài sản và an ninh của ADC GROUP và người dùng khác.

5. ĐỔI MỚI VÀ THAY ĐỔI

Chúng tôi có thể cập nhật Chính Sách Bảo Mật này thường xuyên để phản ánh sự thay đổi trong cách chúng tôi thu thập và bảo vệ thông tin cá nhân. Phiên bản mới nhất của Chính Sách Bảo Mật sẽ được đăng tải trên https://www.adcvn.com/chinh-sach-bao-mat-thong-tin.

6. LIÊN HỆ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào về Chính Sách Bảo Mật hoặc về việc chúng tôi xử lý thông tin cá nhân của bạn, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: [email protected].

error: Content is protected !!