ADC Group

Tầm nhìn vượt qua biển lớn
  • Hướng đến việc phát triển các sản phẩm trong tập đoàn không chỉ cung ứng cho thị trường trong nước mà còn mở rộng sang thị trường quốc tế
  • Với tầm nhìn dài hạn, Ban quản trị ADC đã đầu tư rất lớn cho hệ thống nhà máy đạt chuẩn quốc tế ISO22000, HACCP… cũng như trang thiết bị máy móc hiện đại nhất.
  • Hướng đến hình ảnh thương hiệu nông nghiệp Việt xanh, sạch và an toàn.
  • Mục tiêu xuất khẩu những sản phẩm vào những thị trường tiêu dùng hàng đầu trên nhiều quốc gia.

Mang Đến
Sự Tốt Lành

ADC đặt lên vai mình những sứ mệnh

 

Tiên phong trong khai phá và biến những điều không thể thành có thể.

 

Người sáng lập ADC Group

ADC đặt lên vai mình những sứ mệnh

 

Tiên phong trong khai phá và biến những điều không thể thành có thể.

 

Người sáng lập ADC Group

error: Content is protected !!