Hoạt động nội bộ

Slogan…

Với đa ngành trong tập đoàn, các hoạt động luôn được tổ chức sôi nổi với nhiều chương trình, chính sách được thực hiện nhằm phát triển một cách tốt nhất.

Mang Đến Sự Tốt Lành

Teambuilding 2023

Teambuilding 2023

Hoạt động nội bộTeambuilding 2023Ngày 16 tháng 05 năm 2023 2023 là năm đánh dấu cột mốc mà hành trình Team Building của ADC Group quay lại sau hơn 2...

error: Content is protected !!