Mang Đến Sự Tốt Lành

Vùng nguyên liệu

Thảo dược thiên nhiên

  • ADC đã và đang kết hợp với nông dân trên nhiều tỉnh thành trong cả nước để phát triển thêm nhiều vùng nguyên liệu thảo dược.
  • Riêng vùng nguyên liệu ở  Đà Lạt, Lâm Đồng, do chính ADC thực hiện, có tổng diện tích là 65 héc ta đang được triển khai để phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng hữu cơ và trồng các loại thảo dược có giá trị cao, như Atiso, nấm linh chi đỏ, thông đỏ…
    Trước khi đưa vào canh tác, ban quản lý vùng nguyên liệu đã đưa mẫu đất và nước đi kiểm nghiệm ở các cơ quan chuyên môn.
  • Kết quả phân tích cho thấy thành phần đất và nước ở đây rất an toàn và thích hợp cho việc phát triển nông sản hữu cơ; thậm chí mẫu nước ở đây còn sạch hơn cả nước máy sinh hoạt.
Trang trại nông sản sạch ADC

Chăm sóc từng bữa ăn cho gia đình

  • Đất trồng và nước tưới đạt tiêu chuẩn phát triển nông sản hữu cơ.
  • Nông sản được chăm sóc theo phương pháp truyền thống kết hợp với sinh học.
  • Nông sản được trồng trong nhà kính để hạn chế nguy cơ sâu bệnh.
  • Nông sản ngoài đồng được trồng xen canh để phát huy tính khắc chế sâu bệnh lẫn nhau.
error: Content is protected !!