Media

Tiên phong khai phá

Đặt lên vai mình sứ mệnh “Tiên phong khai phᔓBiến những điều không thể thành có thể”. ADC đem đến cho người nong dân những giải pháp toàn diện để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất lao động, nâng tầm tri thức, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mang Đến Sự Tốt Lành

Media

20 năm một hành trình

Nội dung chờ cập nhật…

Nông nghiệp ADC

Nâng tầm chuỗi giá trị
nông nghiệp Việt

Ngày nay, khi nền kinh tế trong nước và khu vực không ngừng phát triển. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cũng ngày một được nâng cao.

Chương trình đài truyền hình

Học bổng ADC
Mang Đến Sự Tốt Lành

Được phát sóng trên các đài truyền hình:
Hậu Giang: 18 giờ 15 đến 18 giờ 30 thứ tư hàng tuần.
Đồng Tháp: 20 giờ 00 đến 20 giờ 15 thứ năm hàng tuần.

Chương trình đài truyền hình

Thắp Sáng Niềm Tin

Được phát sóng trên các đài truyền hình:
Vĩnh Long: 16 giờ 40 vào thứ bảy hàng tuần.

Chương trình đài truyền hình

Tự Giới Thiệu

.Được phát sóng trên các đài truyền hình:
Vĩnh Long
: 05 giờ 57 đến 6h00 hàng ngày.
Đồng Tháp: 5 giờ 57 đến 6h00 hàng ngày.

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động nội bộ

Ngày nay, khi nền kinh tế trong nước và khu vực không ngừng phát triển. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cũng ngày một được nâng cao.

error: Content is protected !!