Tin tức & Sự kiện

Tiên phong khai phá

Đặt lên vai mình sứ mệnh “Tiên phong khai phᔓBiến những điều không thể thành có thể”. ADC đem đến cho người nong dân những giải pháp toàn diện để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất lao động, nâng tầm tri thức, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mang Đến Sự Tốt Lành