Tin tức

Tiên phong khai phá

Đặt lên vai mình sứ mệnh “Tiên phong khai phᔓBiến những điều không thể thành có thể”. ADC đem đến cho người nong dân những giải pháp toàn diện để bảo vệ mùa màng, tăng năng suất lao động, nâng tầm tri thức, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Mang Đến Sự Tốt Lành

Cánh đồng mơ ước

Mùa thu hoạch
của những niềm vui

Đến hẹn lại lên, tại những “Cánh đồng mơ ước” đã và đang vào mùa thu hoạch lúa trồng theo tiêu chuẩn GLOBAL G.A.P tại xã Mỹ Thành Nam, Tiền Giang

Nông nghiệp ADC

Nâng tầm chuỗi giá trị
nông nghiệp Việt

Ngày nay, khi nền kinh tế trong nước và khu vực không ngừng phát triển. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cũng ngày một được nâng cao.

Truyền thông số

Hợp tác với đài truyền hình

Text…

Hoạt động cộng đồng

Hoạt động nội bộ

Ngày nay, khi nền kinh tế trong nước và khu vực không ngừng phát triển. Các ngành nghề sản xuất, kinh doanh cũng ngày một được nâng cao.

error: Content is protected !!