Hoạt động nghiên cứu

ADC GROUP đầu tư diện rộng các sản phẩm sinh học trên lúa

Ngày 05 tháng 04 năm 2022

Xây dựng nền nông nghiệp an toàn với việc tăng cường sử dụng các sản phẩm thuốc BVTV sinh học, phân bón hữu cơ trong sản xuất nông nghiệp đang là xu hướng chung của nước ta và trên thế giới.

Từ đầu năm 2021, ADC GROUP đã bắt đầu cho đầu tư trên diện rộng các sản phẩm thuốc BVTV sinh học tại Mỹ Thành Nam, Cai Lậy, Tiền Giang.

Sản phẩm được dày công nghiên cứu bởi đội kỹ thuật ADC và thử nghiệm trong suốt một thời gian dài và dùng trên nhiều vùng đất có thổ nhưỡng khác nhau.

Với các hoạt chất thân thiện với môi trường, các sản phẩm sinh học của ADC Group sẽ hứa hẹn là biện pháp tối ưu nhất để quản lý dịch hại cây trồng, hướng đến nguồn nông sản an toàn, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất và gia tăng giá trị kinh tế cho bà con nông dân.

ADC Group

Tin tức & Sự kiện

error: Content is protected !!