Lời cảm ơn cho một chuyến hành trình đẹp: “Ngàn tấm lòng vàng – Hướng về miền Trung”

Lời cảm ơn cho một chuyến hành trình đẹp: “Ngàn tấm lòng vàng – Hướng về miền Trung”

Tin tức & Sự kiện Lời cảm ơn cho một chuyến hành trình đẹp: “Ngàn tấm lòng vàng – Hướng về miền Trung” Ngày 15 tháng 12 năm 2020 Chuyến hành trình thiện nguyện “NGÀN TẤM LÒNG VÀNG – HƯỚNG VỀ MIỀN TRUNG” vừa rồi ADC chúng tôi không đơn độc vì có sự đồng hành và bảo...