Kỳ Tập Huấn Vụ Đông Xuân 2018-2019: Tinh thần đồng đội – Chinh phục mọi rào cản

Kỳ Tập Huấn Vụ Đông Xuân 2018-2019: Tinh thần đồng đội – Chinh phục mọi rào cản

Hoạt động nội bộ Kỳ Tập Huấn Vụ Đông Xuân 2018-2019: Tinh thần đồng đội – Chinh phục mọi rào cản Ngày 08 tháng 11 năm 2018 Đến hẹn lại lên, từ ngày 05 đến ngày 07/11 vừa qua. Công ty TNHH ADC (ADC Group) đã tổ chức kỳ tập huấn vụ Đông Xuân 2018-2019 tại thành phố biển...
ADC Group tổ chức thăm hỏi gia đình nhân viên đang gặp khó khăn

ADC Group tổ chức thăm hỏi gia đình nhân viên đang gặp khó khăn

Hoạt động nội bộ ADC Group tổ chức thăm hỏi gia đình nhân viên đang gặp khó khăn Ngày 27 tháng 09 năm 2018 Ngoài những công tác trách nhiệm với cộng đồng – xã hội, ADC cũng không quên công việc chăm lo đời sống cho nhân viên thật tốt nhất. Ban Quản trị ADC đã có những...
error: Content is protected !!